Cách tạo bức mật thư bằng Photoshop

Cách tạo bức mật thư bằng Photoshop

Dạo gần đây thấy xuất hiện tấm ảnh "Bạn có thấy gì không" xuất hiện trên một nền đen, mình cứ nhìn mà không hiểu nó là gì? Ngồi nhìn mãi cuối cùng mới...