Contest XI [Cute Cat]

Contest XI [Cute Cat]

Các Designer chú ý!!! Chủ nhật kỳ này, Contest XI sẽ có chủ đề là tà áo dài, chủ đề kì này chợt  lóe ra khi một...

Contest X [Áo dài]

Các Designer chú ý!!! Chủ nhật kỳ này, contest X sẽ có chủ đề là tà áo dài, sở dĩ có chủ đề này là cách đây...
Mini Contest

Mini Contest

Tuần vừa rồi mình không thể tổ chức Contest XI định kỳ hằng tuần được vì lý do bận quá, tính là bỏ rồi vì...