Cùng ngắm nhìn những cảnh thiên nhiên, con người, vật nuôi,… được nhiếp ảnh gia Heidi Anne Morris (Anh) chụp lại thông qua quả cầu pha lê long lanh. Ý tưởng của Heidi Anne Morris không phải quá mới song hiệu quả mang lại thì vẫn rất tuyệt vời.

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Tương tự Heidi Anne Morris, nhiếp ảnh gia Mark Interrante (Mỹ) cũng có sở thích chụp lại cảnh thiên nhiên, con người, vật nuôi,… thông qua quả cầu pha lê long lanh.

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

Những bức ảnh lồng vào quả cầu pha lê độc đáo

(Collect from Tech Go)

Vào đây để xem bài tutorial hướng dẫn cách lồng ảnh vào quả cầu pha lê bằng Photoshop

Bình luận của bạn

Điền tên và email của bạn để có thể gửi trả lời