Chào các bạn, cũng lâu rồi mình không tham gia đóng góp 1 bài tutorial nào cho Việt Designer, hôm nay mình xin gửi đến các bạn 1 bài hướng dẫn hiệu ứng chữ rất bắt mắt mà mình dịch lại từ 1 trang nước ngoài.

Bài viết được dịch bởi DJ Prokid từ trang PSD Tutsplus.

Link bài viết gốc <– click

 • Phần mềm sử dụng: Adobe Photoshop CS6 Extended
 • Độ khó: Dễ
 • Thời gian: 2 Tiếng

Demo:

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Nguyên liệu

Download các nguyên liệu dưới đây để làm:

Bước 1

Tạo 1 document với kích thước 1250 x 768 px hoặc bao nhiêu tùy bạn.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Để màu Foreground color  #83b7ca và màu Background color là #22576b, sau đó fill màu của “Background” với màu Foreground color (Atl + Delete).

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng 1 số hiệu ứng để làm background đẹp hơn. Hiệu ứng này sẽ áp dụng cho cả Background và chứ. Chúng ta vào Filter > Filter Gallery > Sketch > Halftone Pattern. Chỉnh  Size bằng 1, Contrast bằng 0, và chọn “Dot” ở chỗ Pattern Type .

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Hiệu ứng này sẽ tạo ra 1 texture với những chấm nhỏ li ti.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Vào tiếp Filter > Filter Gallery > Artistic > Smudge Stick. Chỉnh Stroke Length bằng 2, Highlight Area là 12, và Intensity là 10.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Hiệu ứng này sẽ tạo ra texture giống như trên vải mà ta vẫn thường thấy.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Vào Filter > Filter Gallery > Texture > Grain. Chỉnh Intensity là 11, Contrast là 50, và chọn “Regular” ở Grain Type.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Cái này nó sẽ tạo 1 ít hạt nhiễu để cho vải nhìn thật hơn.


Bước 2

Nhân đôi Background layer (Ctrl +  J) và ẩn nó đi bằng cách ấn vào con mắt như hình dưới:

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Chọn lại “Background” layer 1 lần nữa. Vào Image > Adjustments > Hue/Saturation, và đổi Hue là 20, Saturation là -50, Lightness là -50.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Vào Image > Adjustments > Levels thay đổi giá trị Shadows là 35 để texture nó tối hơn 1 chút.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 3

Tạo chữ và sử dụng font Grobold mà ta đã download ở trên đầu bài viết. Trong bảng Character  (Window > Character), Chỉnh size to 300pt (hoặc tùy bạn) và chỉnh giá trị Tracking là 75 để tránh chữ bị chồng chéo lên nhau.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Hãy để í rằng chữ “D” nó hơi gần “e”. Để sửa nó, chọn Type Tool và click vào giữa chữ “D” and “e”, và chỉnh lại the Kerning là 68 (hoặc cao hơn tùy máy miễn sao thấy nó đều là được).

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 4

Bây giờ chúng ta cho hiện lại layer “Background copy” bằng cách click vào chỗ con mắt lúc nãy (lúc chưa click là ô trống), sau đó chúng ta kéo layer đó lên trên layer chữ. Xong xuôi, ấn Ctrl/Cmd + Click vào thumbnail (chữ T)  ở layer text để khoanh vùng chọn quanh chữ.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Vào Select > Modify > Expand, và nhập giá trị là 6 6. Số càng lớn thì vùng chọn vàng rộng ra và có thể sẽ dính vào chữ khác nên tùy theo font mà điều chỉnh thích hợp.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Chọn lại vào layer “Background copy”, khi đó bấm Ctrl/Cmd + J. Nó sẽ copy vùng chọn của chữ và cắt lên cái background mà ta đã tạo lúc nãy. Bây giwof thì ẩn  “Background layer” đi vì chúng ta không cần dùng nó nữa.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Nhân đôi “Layer 1″, và thiết lập Blend Mode là Soft Light and và Opacity là 50%. Cái này nó sẽ làm cho hiện rõ 1 số chi tiết ở texture lên.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Double click vào “Layer 1″ để thêm hiệu ứng Inner Shadow, hạ Opacity xuống khoảng 50%, Distance là 0, và Size là 2.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 5

Nhân đôi layer chữ lên, nhớ là bật nó lên nhé. Cho nó lên trên cùng của tất cả các layer kia..

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Chuột phải vào layer chữ vừa rồi và chọn Convert to Shape. Chữ lúc này không thể sửa được nữa vì nó đã thành 1 hình ảnh thông thường.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Lấy đại 1 cái Shape Tool nào đó (hình vuông, tròn, gì cũng được…) và nhìn lên thanh Options ở trên. Ở đây chúng ta có 1 số tính năng khá thú vị được giới thiệu trong bản CS6 này, nó sẽ giúp chúng ta làm những cái mũi khâu nhanh hơn.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Bắt đầu loại bỏ viền ngoài của hìnhbằng cách ấn vào “No Color” ở icon Fill. Sau khi làm xong chúng ta sẽ loại bỏ được màu trong khối nhưng nó cũng xóa luôn cả viền. 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 6

Bây giờ chúng ta cần phải thêm lại viền cho chữ này. Vậy nên click vào Stroke icon, và chọn “Solid Color”. Khi đó,click vào Color Picker icon, và chọn màu cho nó là #c0b384.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Chọn bề ngang cho viền là 3pt, Sau đó chọn oại như trong hình. Để thiết lập thêm chúng ta ấn vào More Options. 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Trong bảng Stroke , thiết lập Align là Inside, Caps là Butt, và Corners là Miter. Xong, chỉnh lại giá trị Dash là 2.5, và Gap là 1. Trong đó, giá trị của Dash là chiều dài dấu gạch ngang, và giá trị của Gap là khoảng cách giữa các dấu gạch ngang. 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Sau đó OK


Bước 7

Double click vào mũi khâu (khối chữ) để hiện bảng Layer Style:

Bevel and Emboss: Mũi khâu chúng ta hiện tai hơi nhỏ, chỉnh Size là 0, hiệu ứng sẽ thêm kích thước cho mũi khâu. Vậy nên thay đổi màu của Highlight Mode là #bea85a.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Contour: Để nguyên giá trị.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Inner Shadow: Thiết lập Distance là 0 và Size là 1.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Gradient Overlay: Chỉnh Blend Mode(chế độ hòa trộn) là Multiply, Opacity là 50%, và sử dụng style Gradient là “Gold Rail G2″ từ “Tracks.grd” trong file mà lúc nãy chũng ta download, sau đó thiết lập Style là Reflected như hình.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Outer Glow: Thiết lập Blend Mode là Multiply, màu là #444425, chỉnh Size là 0. Cái này sẽ tạo 1 lớp bóng phía bên dưới. 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Drop Shadow: Chuyển Blend Mode là Multiply, màu là #112d37, Opacity là 80%,Distance là 0, Size là 7, và Contour là Cove Deep.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Cái này sẽ tạo hiệu ứng cho sợi chỉ nhìn rất chi là 3D =p~ 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Nếu thấy nó hơi nổi quá thì có thể giảm Opacity nó xuống khoảng trên dưới 85% cho phù hợp.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 8

Ctrl/Cmd + Click vào Thumbnail của “Denim copy” để lấy vùng chọn.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Click và ‘Create new fill or adjustment layer’ icon nằm bên dưới bảng Layers và chọn Hue/Saturation. Cái này nó sẽ tạo 1 lớp mặt nạ để hiệu chỉnh mỗi layer đó mà không ảnh hưởng đến các layer kia.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Thiết lập giá trị Hue là 10, và Saturation là -25.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Lại tạo vùng chọn như vừa làm bên trên 1 lần nữa, lúc này ta chọn ‘Create new fill or adjustment layer’ icon và chọn Levels.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Thiết lập giá trị Shadows là 30 để làm tối texture.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 9

Mở bảng Brush lên (Window > Brush) và chọn loại cọ tên là “Dune Grass” xong rồi chỉnh thông số như hình dưới

Brush Tip Shape:

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Shape Dynamics:

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Scattering: 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Dual Brush: Chọn cọ tên là “Chalk 36 pixels”.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Color Dynamics: 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 10

Chuột phải là layer chữ gốc và chọn Create Work Path.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Thiết lập Foreground color là #597f91 và Background color #081f30. Tạo 1 layer mới đặt vào giữa layer “Denim” và “Layer1” sau đó đặt tên nó là “Stroke”.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Chọn Direct Selection Tool, chuột phải lên viền chữ và chọn Stroke Path.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Chọn Brush từ menu Tool, và chắc rằng là đã bỏ dấu tích khỏi Simulate Pressure.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Lúc này phần viền vải nó sẽ tua ra như vải thật nhưng nó vẫn còn hơi nhỏ. Để làm nó tua hơn nữa ta sẽ làm 2 lần.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Lúc này bạn sẽ thấy nó có vẻ nhìn thật hơn. Ấn Enter/Return để xóa đường gạch phía trên chỗ mấy sợi chỉ khâu.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 11

Double click vào “Stroke” layer để thêm Drop Shadow, thiết lập màu là #222222, Distance là 10, Spread là 15, và Size là 10.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Phần bóng này sẽ thêm độ sâu cho texture.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 12

Tạo 1 layer mới vào cho nó lên trên cùng, đặt nó tên là “Dirt”, sau đó chuyển Blend Mode thành Darker Color. Để Foreground color là #8c6239.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Ctrl + Click và thumbnail của Denim để lấy vùng chọn, sau đó Shift + Ctrl + Click vào layer “Stroke” layer’s thumbnail để thêm vùng chọn tua tua.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Dùng bất cứ brush nào của bộ “Rust ‘n Grunge” mà chúng ta đã download sau đó click vài cái lên để làm bẩn nó. Nó trông sẽ khá thật và tự nhiên hơn.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 13

Lúc này vùng chọn vẫn còn, tạo 1 layer mới lên trên cùng các layer khác và đặt tên là “Clouds”. Thiết lập Foreground and Background colors trở lại Black and White bằng cách ấn “D”, xong rồi vào Filter > Render > Clouds. Vào Select > Deselect (hoặc ấn Ctrl/Cmd + D) để bỏ vùng chọn.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Thiết lập “Clouds” với Blend Mode là Overlay, và Opacity là 20%, hoặc 1 gí trị nào đó mà bạn thích Cái này sẽ thêm biên độ ánh sáng cho texture.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 14

Chọn ‘Create new fill or adjustment layer’ icon và chọn Gradient Map.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Hãy chắc rằng là nó đang nằm trên cùng các layer khác, sau đó thiết lập Blend Mode là Soft Light và Opacity là 50%. Cái này để cải thiện màu sắc. 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Gradient được tạo và dử dụng màu #504d44 bên trái và #aba277 cho bên phải như dưới hình. 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Bước 15

Tạo 1 layer mới giữa layer “Clouds” và layer “Dirt”, đặt tên nó là “Rivets”. Double click vào nó để hiệu chỉnh.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Bevel and Emboss: Thiết lập Gloss Contour là Half Round, Highlight Mode là Vivid Light và Opacity là 65%, và tích vào dấu Anti-aliased nhé.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Contour: Chọn Cone ở Contour, và tích vào ô Anti-aliased.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Drop Shadow: Hạ Distance xuống 0.

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Để Foreground color là #564a2e, chọn hard round 13 px brush, và bắt đầu thêm mấy cái đinh vào góc của chữ. 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop


Final Image 

Tạo hiệu ứng chữ vải khâu đẹp ấn tượng trong Photoshop

Nếu có bất kì thắc mắc nào về bài tutorial này bạn hãy vào đây để đặt câu hỏi trực tiếp trên diễn đàn nhé!

Thông tin tác giả

Administrator

Tôi là Phạm Hữu Dư, tôi đang cố gắng xây dựng một cộng đồng thiết kế bổ ích nhất cho toàn thể người Việt Nam đam mê nghề thiết kế đồ họa. Ngoài ra tôi còn rất yêu nhà vườn, nếu ai có cùng đam mê nhà vườn thì hãy ghé thăm kênh Youtube của tôi ở địa chỉ: Youtube.com/phddesigner

122 Phản hồi

   • J Designer

    pác admin ới ời, pài Tut này hay quá, e rất muốn thực hành nhưng nguyên liệu không tài nào down đc như vậy liệu a có thế can thiệp để bạn chủ thớt tìm link nào còn available không a?? e chỉ down đc có cái top còn 2 cái còn lại thì e pó tay :(( chắc mn cũng gặp trường hợp như e ạ, pls Sir !!!!!!!

   • Đông

    mình vẫn tải dk mà.nhìn sang bên phải có chữ dowload đấy.

 1. mayphatdien

  mình cũng xài photoshop CS5, không biết có làm được không bạn?

  Reply
 2. Chớp Đen

  quá đỉnh, em cũng đang muốn học mấy cái này nhưng dài quá nhác học hehe

  Reply
 3. Death Note

  Sao mình đến bước 5 lại không ra được viền như vậy nhỉ. nó bao luôn cả chữ

  Reply
 4. boy_friend

  sao mình làm tới bước 9 chọn bursh 112 rồi mà mấy ô kia nó vẫn khóa ko mở ra,mình còn gà photoshop mong mọi người chỉ giáo

  Reply
 5. kiên

  mình làm đến bước 4 sao ấn Ctrl/Cmd + Click vào thumbnail (chữ T) ở layer text để khoanh vùng chọn quanh chữ.mà không khoang đc nhỉ

  Reply
  • hùng súng

   ấn vào chỗ nào của layer . chắc chắn hold control và ấn vào cái hình vuông ở layer ra ngay

   Reply
 6. chiến

  sao bộ brush nhà của em không dùng được vậy anh?

  Reply
  • Smith Johnson

   Uk Mình Cũng Bị Lỗi Tương Tự Bạn ! Mình CS6 Nhưng Không Phải Loại Extended Nhưng Khi Tới Bước 9 Thì Bật Brush Dùng Không ĐƯợc ! Nó Tôi Hết Luôn !

   Reply
   • Công Lý

    Mình xài PTS cs6 extended mà sao tới bước 9 cũng không bật Brush được. hic

   • Công Lý

    Mình biết lỗi gì rồi, ở bước 9 trước khi dùng đc Brush thì bạn phải load nó trước đã, cái tool thứ 3 down về ý, bạn vào Brush Tool load nó lên, Xong là sử dụng bt. 😛

   • Nhat Huy

    mình cũng bị lỗi tương tự bạn giúp mình giải thích cụ thể thêm ik bạn..hix..k ấy bỏ công làm uổng lém!!!

   • ThanhGuitar

    Load len cung kg duoc luon la sao vay? 🙁 chán quá

 7. Học Tiếng Anh

  Bài viết chi tiết, nhưng làm theo hok được ^^ khó nhai quá 😀

  Reply
 8. đồng

  đang hý hửng để làm, được vài bước ôi thôi chỉ danh cho cs6, híc em sai cs5

  Reply
 9. lkendn

  mình làm tới đoạn Chúng ta vào Filter > Filter Gallery > Sketch > Halftone Pattern. thì chổ Filter Gallery ko sáng lên để mình chọn. Ko biết mình sai hay làm bị lỗi chổ nào bạn chỉ cho mình với

  Reply
 10. Hồng Hoàng

  Mình thích cái style này lắm nè! giống vải may y chang ^^ nếu mà sáng tạo ra 1 bức tranh với nhân vật và background theo style này sẽ rất đẹp đó!

  Reply
 11. Cao Xuân Trung

  Bạn nào giúp mình lấy được Phần mềm PS6 được không ? Giúp được liên hệ với mình qua Mail “trungcaond@gmail.com” nhé. Mình cám ơn nhiều

  Reply
 12. Phương Mai

  Ad mình xài cs3 ko bjk làm được như em này ko ta? 🙂

  Reply
 13. Đức Tân

  hi, mình làm đến Bước 10 khi tạo đc layer Stroke rồi chọn DST rồi Right click vào viền chữ chọn Stroke Path… nhưng menu bị disable hết rồi chỉ mỗi dòng corvert path to Extrusion là sáng thôi, chủ thớt giúp mình tí đc ko? làm sao để menu Stroke Path sáng lên để chọn đc vậy bạn? cám ơn bạn nhiều.

  Reply
  • Phạm Hữu Dư

   Mọi ý kiến thắc mắc mong bạn và những người vào link bài viết trong diễn đàn để nhờ chủ thớt tư vấn nhé!

   Reply
 14. Trần Viết Thắng

  Cho em hỏi: ở bước 9 em vào windows/blend thì nó bị disable, không làm gì được nữa 🙁

  Reply
  • Sóc

   Trước khi làm bước 9, cần chọn Brush tool (B)… Hoặc nhấn phím B trên bàn phím. Mình cũng gặp lỗi này nhưng giải quyết được rồi

   Reply
 15. tuan

  m tìm cả ngày trên google mà chẳng có link nào down và crack cs6 chuẩn cả, bạn có thể cho mình xin link down và hướng dẫn cài đặt ko, thank nhìu nhé

  Reply
  • tuan

   m tìm cả ngày trên google mà chẳng có link nào down và crack cs6 chuẩn cả, bạn có thể cho mình xin link down và hướng dẫn cài đặt ko, thank nhìu nhé
   mail mình là kemkoe_4no1@yahoo.com

   Reply
 16. Taxi Da Nang

  Ad có link down phần mềm Adobe Photoshop CS6 Extended ko? Cảm ơn Ad nhiều nhá!

  Reply
 17. HÙng nhể

  cái này k dành cho cs5 huống chi m xài cs3 :v

  Reply
 18. lytran1013

  sao tớ k “convert to shape” dc huhuhu máy báo “Could not complete your request because the type layer uses a faux bold style” tớ có thử lại font khác rồi nhưng vẫn bị báo như vậy!! :(((((((, ai chỉ bảo tớ với!!!

  Reply
 19. Kute.VaiTe

  Chào bạn. Tut của bạn khá hay, mình muốn nhờ bạn giúp. Mình muốn làm 1 cái như thế này để tặng 1 người chị học may nhân ngày sinh nhật nhưng mới học pts nên đọc mà vẫn chả làm đc. Bạn giúp mình nhé, da diết đấy :v
  Text là: Hoài Thu
  Mình xin cảm ơn trước. hậu tạ sau. hihi

  Reply
 20. Yang

  – trong bảng Brush của mìh k có cây cọ nào hết 🙁

  Reply
 21. Anh Tuấn

  Ad ơi cho mình hỏi, đến cái đoạn convert to shape sao mình ko tìm thấy được cái bảng options để chỉnh fill và Stroke icon nhỉ.Mình cũng xài pts cs6

  Reply
 22. Cang

  sao tới bước 10 cái stroke path nó bị disable rồi ko chọn đc là bị lỗi gì chủ tóp .Hướng dẫn mình cái này với

  Reply
 23. handmade

  mình cũng làm được rồi, rất có ích. thanks ạ!

  Reply
  • Shina Mup

   bạn có thể chỉ rõ hơn cho mình bước Convet to Shape hok, mình dùng CS6 lun mà tới đó nó cứ báo lỗi

   Reply
 24. ZU

  mình mới làm đến bước 5 lúc chọn convert to shape nó bảo là ko có shape đó mà mình đã down ingredient đầy đủ rồi, ko hiểu sao….?

  Reply
 25. Người Lạ

  anh ơi , cái Bước 5 em bị mắc ở đoạn Shape Tool em k hiểu cái khâu là sao? T^T

  Reply
 26. trung

  sao mình làm tới Bước 9

  Mở bảng Brush lên (Window > Brush) mà ko xuất hiện bản đó không sáng, ko có Brush Presets luôn bạn giúp mình với

  Reply
 27. pin

  e làm tới cái stroke răng cưa mà vẫn chưa xong giúp e vs hichic…e ko thấy stroke option ở đâu hết…:(

  Reply
 28. Huyền Trang

  Click và ‘Create new fill or adjustment layer’ icon nằm bên dưới bảng Layers và chọn Hue/Saturation. Cái này nó sẽ tạo 1 lớp mặt nạ để hiệu chỉnh mỗi layer đó mà không ảnh hưởng đến các layer kia.
  bước này minh không thực hiện tiếp đc mọi ng giúp mình với

  Reply
  • Voi Triều

   ko hiều sao. mình vừa vo bước 1 là đã ko bấm vô được Filter – Gallry roi ??? nó bị mờ. cảm on bro nhiều

   Reply
 29. Phuong Nguyen

  ad ơi ở bước mười khi e làm tua tua thì nó bị mờ, rất mờ, phải phóng to lên mới thấy trong khi tớ đã đặt thông số brush giống hệt, e làm sai chỗ nào???

  Reply
 30. OceanDT

  Chữ vải kiểu này thì dùng trong những trường hợp nào thì tốt nhỉ :”D

  Reply
 31. Rocky007

  Bước cuối cùng, làm cái đinh k ra huhu, bro nào giúp e với !!!

  Reply
 32. Phan

  Sao ở bước 9, đã load brush theo ban đầu nhưng các nút vẫn bị khóa trong chức năng brush vậy bạn ơi

  Reply
  • Bích Vương

   bạn phải nhấn vào nút Brush bên thanh công cụ trước rồi mới mở khóa được

   Reply
  • phương

   không liên quan: nhưng mà nhìn avt bạn xinh thật

   Reply
 33. Siha

  Sao em làm đến đoạn convert to shape thì nó báo là ” Could not complete your request because the type layer uses a faux bold style”. Rồi không làm tiếp được nữa.
  Lỗi gì vậy ạ?

  Reply
  • Tran Dinh Tuyen

   vào Charater trong Window rồi tắt chữ T đi là xong. 🙂

   Reply
   • Hiểu Hiểu

    :3 em cảm ơn nhé. nếu là lúc mới học thì chắc sẽ mò lâu. nhưng em cũng có chút kiến thức PTS nên làm không khó. mong sẽ học hỏi được nhiều hơn

 34. Phú Nhân

  sao cái mục dual brush vs color dynamics trong brush không hiện ra vậy AD

  Reply
  • Dung

   đúng roi ak. sao minh lam no cung k hien 2 thanh do ra

   Reply
 35. Quang

  Lúc này bạn sẽ thấy nó có vẻ nhìn thật hơn. Ấn Enter/Return để xóa đường gạch phía trên chỗ mấy sợi chỉ khâu.
  ???? bước này là sao pn :v khó hiểu quá !

  Reply
  • Pé Quách

   cám ơn bài viết rất nhiều, tuy kết quả k lung linh như mẫu nhưng mà rất duiiiiiiii :)))

   Reply
 36. Huong

  dowload phan mem Double Exposure nhu the nao vay, anh chi giup em voi

  Reply
 37. liv2luv

  Cho mình hỏi down nguyên liệu về xong phải làm thế nào với cái nguyên liệu đấy ạ? Mình mới học chưa biết gì cả. Thanks cả nhà!

  Reply
 38. Van HackerVN

  nhìn thì độc nhưng không đẹp.hjhj nhưng mà tải pts cs6 toàn 1gb tải mãi không được

  Reply
 39. daohien

  Mình có Cs6 tối về thử học theo luôn. Đẹp quá!

  Reply
 40. bekalove

  mình đã làm thành công, hơi rắc rối nhưng mà cũng dễ. Thanks ad

  Reply
 41. Mew.design

  thật là hay quá , để làm thử mới đc ^_^

  Reply
 42. Tran Dinh Tuyen

  Tại sao mình làm tới bước 9 bảng brush lại ẩn đi, k cho mình click nhỉ?thớt rep giúp :((

  Reply
  • Bích Vương

   Vì bạn phải nhấn vào brush ở cái thanh công cụ trước rồi nó mới hiện

   Reply
 43. Vy

  Bước 5: Mình ko convert to shape được, mình làm theo hướng dẫn là phải load vào tool nhưng mà nó khác đuôi nên ko bỏ vào tool được. Bạn giúp mình nha! cám ơn nhiều 😀

  Reply
  • Trung

   hình như hướng dẫn bị sai, cái bạn tải về toàn là đuôi .GRD, chỉ có vào Gradient Tool rồi load gradient chứ ko vào shapes chọn load shape đâu :3

   Reply
 44. Bích Vương

  Well. Mình đã thành công và rất thích bài viết của bạn. Cảm ơn rất nhiều! 😀

  Reply
 45. Nhân

  sao b10 mình Chọn Direct Selection Tool, chuột phải lên viền chữ và chọn Stroke Path ko dc vậy mọi người…ai chỉ giúp mình với

  Reply
 46. LinhMeow

  Cho mình hỏi với, khi mình convert to shape cái Denim copy toàn bị hiện lên thông báo “Could not complete your request because the type layer uses a faux bold style” là sao?

  Reply
 47. Trần Hùng

  Nhờ mọi người chỉ giúp mình chiêu này với.
  Mình có tấm hình của 1 chiếc áo. Mình muốn tạo 1 vết rách trên áo thì làm như thế nào ?

  Reply
 48. Nhung

  nguyên liệu mình không download được, thêm nữa lần 1 thì mình làm được nét khau lần 2 làm lại không tài nào làm được ở bước 6 🙁

  Reply

Bình luận của bạn

Điền tên và email của bạn để có thể gửi trả lời