Gần 1 năm rồi mình mới đăng phần 2 của bài hướng dẫn thiết kế bản đồ 3D của Hưng Trần Văn. Đây thực sự là 1 thiếu xót vô cùng lớn của mình vì quá bận rộn trong việc quản lý diễn đàn. Mặc dù phần 2 đã có trên diễn đàn từ rất lâu rồi tuy nhiên để làm đúng nghĩa vụ, hôm nay mình xin đăng tiếp phần 2 lên trang chủ Việt Designer, mời các bạn theo dõi 🙂

Sau thành công của bài hướng dẫn tạo bản đồ 3D phần 1, như đã hứa Hưng sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo ra các dạng địa hình mới. Ở phần 2 này chúng ta sẽ tạo ra 4 dạng địa hình khác nhau gồm có: băng tuyết, đồng cỏ, sa mạc và hoang mạc.

Phần 2 này phải làm tới 4 dạng địa hình nên Hưng sẽ tóm tắt các thao tác cơ bản. Chúng ta sẽ không đi chi tiết như phần 1 chính vì thế muốn làm được phần 2 này thì các bạn có kiến thức của bài hướng dẫn đầu tiên. Bạn nào chưa học phần 1 thì có thể xem tại linh bên dưới:

 

 A: ĐỊA HÌNH TUYẾT

Bước 1: Tạo hình dạng bản đồ cần làm, ở đây Hưng đặt tên cho layer chứa hình dạng bản đồ là “Đen”

( Bước 1 đến bước 7 của phần 1 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 2: Tạo thêm 3 bản sao cho layer “Đen” đồng thời chọn các layer đã copy và layer “Đen” nhấn “Ctrl + G” để gom vào 1 thư mục. Chúng ta sẽ đặt tên thư mục là “Map”

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 3: Tô màu cho các layer mới copy theo thứ tự “Đỏ” “Xanh dương” “Xanh lá”. Ở đây Hưng đã đổi tên layer theo màu cho dễ nhớ.

( Bước 9 đến bước 10 của phần 1 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 4: Tạo hình dạng 3D cho bản đồ. Thao tác này làm y chang như phần 1

( Bước 10 đến bước 17 của phần 1 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 5: Nhấn chuột phải vào layer ” Xanh lá “ chọn Blending option và thiết lập các thông số như sau:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Mã màu #7b939e

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 6: Nhấn chuột phải vào layer ” Xanh dương “ và thiết lập Layer Style với các thông số

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Mã màu #6d838c

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 7: Chúng ta tiếp tục nhấn chuột phải vào layer ” Đỏ “ và thiết lập Layer Style với các thông số

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Mã màu #a2bcc7

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 8: Các bạn mở bức ảnh này và tạo Pattern từ bức này ( Edit > Difine pattern )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 9: Nhấn chuột phải vào layer ” Đen “ và thiết lập Layer Style với các thông số

Màu từ trắng đến trong suốt

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Chọn Pattern mà chúng ta vừa tạo lúc nãy

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 10: Nhân đôi thư mục “Map” chúng ta sẽ có thư mục “Map copy”. Các bạn xóa thông số layer style trong thư mục “Map copy” bằng cách nhấn chuột phải vào các layer và chọn ” Clear Layer style”

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 11: Nhấn chuột phải vào thư mục “Map copy” và chọn “Merge Group” để chuyển nó thành 1 layer, đồng thời kéo nó xuống dưới layer “Đen” của thư mục “Map”

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 12: Nhấn chuột phải vào layer “Map copy” và thiết lập Layer style như sau

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Chúng ta sẽ chọn Pattern vân gỗ
( Pattern này đã được tạo ở phần 1 các bạn có thể xem lại bước 29 của phần trước, hoặc ở cuối bài tut sẽ có link down cho các bạn )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Thêm 1 chút nguyên liệu trang trí cho sinh động ( Nguyên liệu này đã được chia sẻ ở phần 1 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Vậy là chúng ta đã biết cách tạo thêm 1 dạng địa hình mới khá dễ thương cho những ngày mùa đông. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với dạng địa hình thứ 2

______________________________
B: ĐỊA HÌNH SA MẠC

Bước 13: Để tiết kiệm thời gian chúng ta không cần phải tạo lại từ đầu. Thay vào đó các bạn chỉ cần thay đổi Layer style của các layer trong thư mục “Map”. Để các bạn dễ nhìn thấy sự thay đổi Hưng sẽ xóa layer style của các layer “Đen” “Đỏ” “Xanh dương” và “Xanh lá” .Hưng tạm thời ẩn layer “Map copy” chúng ta vẫn sẽ dùng layer này cho dạng địa hình mới.

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 14: Nhấn chuột phải vào layer “Xanh lá” và thiết lập Layer style như sau

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Mã màu #4d4531

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:
( Xin lỗi các bạn do chụp quá nhiều ảnh nên có chút sơ xót, cái layer “Đen” Hưng vẫn bật con mắt nhưng các bạn không thấy layer đó là do Hưng đã thiết lập Opacity cho nó là 0% . Cái này không ảnh hưởng gì hết Hưng giải thích để các khỏi thắc mắc tại sao con mắt vẫn bật mà kết quả lại không bị che bởi layer “Đen”  🙂 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 15: Các bạn nhấn chuột phải vào layer “Xanh dương” và thiết lập Layer style
Mã màu #685627

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 16: Tiếp tục thiết lập cho layer “Đỏ”

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 17: Tạo Pattern từ bức hình này ( Edit > Difine pattern )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 18: Nhấn chuột phải vào Layer “Đen” chọn blending option và thiết lập thông số

Màu từ trắng > trong suốt

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

[IMG]

Chọn Pattern mà chúng ta vừa tạo

[IMG]

Kết quả: Ở đây Hưng đã bật con mắt của layer “Map copy”.
[IMG]

Tiếp tục trang trí để hoàn thiện tác phẩm

[IMG]

______________________________
C: ĐỊA HÌNH ĐỒNG CỎ

Bước 19: Chúng ta tiếp tục xóa layer style trong thư mục “Map” để thiết lập lại các thông số cho dạng địa hình mới giống như bước 13. Ở đây chỉ có một chút khác biệt đó là Hưng đã thay đổi nền Background sang ban đêm

[IMG]

Bước 20: Bắt đầu từ layer “Xanh lá” với các thông số

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Mã màu #2d3a27

[IMG]

Kết quả:

[IMG]

Bước 21: Tiếp theo đến layer “Xanh dương”

[IMG]

[IMG]

Mã màu #6a531a

[IMG]

Kết quả :

[IMG]

Bước 22: Thiết lập cho layer “Đỏ” gồm

[IMG]

[IMG]

Mã màu #1f3d01

[IMG]

Kết quả:

[IMG]

Bước 23: Tạo Pattern từ bức này ( Edit > Difine pattern )

[IMG]

Bước 24: Cuối cùng là đặt thông số Blending option cho layer ” Đen “

Màu từ trắng > trong suốt

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Màu: Đen > Trong suốt

[IMG]

Chọn Pattern vừa tạo

[IMG]

Mã màu: #557600

[IMG]

Kết quả: Ở đây chúng ta sẽ thay đổi Opacity cho layer ” Map copy “ lên 85%

[IMG]

Cuối cùng là bước trang trí

[IMG]

______________________________
D: ĐỊA HÌNH HOANG MẠC

Bước 25: Chúng ta tiếp tục với dạng địa hình cuối cùng. Vẫn như những thao tác trước các bạn hãy xóa Layer style trong thư mục “Map”

[IMG]

Bước 26: Các bạn tiếp tục nhấn chuột phải vào layer ” Xanh lá ” chọn Blending option với các thiết lập

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Mã màu #4d4531

[IMG]

Kết quả mà chúng ta vừa tạo ra

[IMG]

Bước 27: Blending option cho layer ” Xanh dương “

Mã màu #685627

[IMG]

Với địa hình này thì chỉ cần thiết lập Color Overlay là đủ, và đây là kết quả

[IMG]

Bước 28: Tiếp tục thiết lập Color overlay cho layer “Đỏ”

Mã màu #776945

[IMG]

Kết quả cho layer “Đỏ”

[IMG]

Bước 29: Tạo Pattern từ tấm ảnh này

[IMG]

Bước 30: Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập Blending option cho layer “Đen”

Màu từ trắng > trong suốt

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Chọn Pattern chúng ta vừa tạo

[IMG]

Mở con mắt của layer “Map copy” và chỉnh Opacity 65%

[IMG]

Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta, một mảnh đất trơ trọi

[IMG]

Nếu thích chúng ta sẽ trang trí cho nó sinh động 1 tí

[IMG]

Vậy là cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành 2 phần của bài tut thiết kế bản đồ 3D. Qua những bài tut này các bạn có thể thấy rằng chỉ cần kết hợp tốt các layer style là chúng ta sẽ tạo ra được nhiều hiệu ứng đẹp. Thay đổi các layer style phù hợp là các bạn có thể sáng tạo thêm nhiều dạng địa hình khác nhau. Hy vọng rằng qua bài hướng dẫn này các bạn sẽ có thêm cho mình nhiều kinh nghiệm và yêu thích Photoshop hơn.

Một phần nữa không thể thiếu đó chính là nguyên liệu cho các bạn gồm 1 bộ 5 Pattern đã sử dụng trong bài tut. Còn nguyên liệu trang trí thì các bạn hãy down tại bài hướng dẫn đầu tiên hoặc có thể tự tìm thêm cho mình những nguyên liệu mới từ 1 số trang web icon bên dưới nhưng có lẽ là không được bao nhiêu vì Hưng đã gom gần hết vào bộ nguyên liệu trước rồi 😀

Mọi thắc mắc về bài hướng dẫn này, các bạn click vào đây để gửi thắc mắc nhé!

29 Phản hồi

 1. phạm vinh ban

  Cảm ơn bài viết của bạn, bạn có thể cho mình xin file psd cho mình tham khảo không, mình đang định làm 1 cái bản đồ hướng dẫn đường đi cho vanphongpham.vn của mình. những cái biểu tượng ở cái bản đồ cuối cùng mình rất thích mà tìm k ra.
  thank’s bạn

  Reply
 2. Bích Đoan

  bạn có thể gửi cho tớ vài cái c4d dc không? hay ai đó cũng được , hiện tại tôi đang rất cần. gửi qua http://me.zing.vn/u/vungocbichdoan hay ai đó gửi cho tôi cũng được. và nói luôn , bài viết này đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

  Reply
 3. Hoàng Dáng

  Anh Hưng thân mến!
  Em là người mới học photoshop nên không biết nhiều về photoshop cho lắm, với lại những bước anh hướng dẫn ở trên có lẽ là dành cho những người cũng quen với photoshop lâu, nhưng đối với người mới học như em rất là khó. Anh có thể nào quay lại video những bước anh làm và gửi cho em được không ạ? Em rất thích phần đồ hoạ thú vị này! Nếu được thì anh có thể quay màn hình rồi gửi cho em qua địa chỉ email thachhoangdang@gmail.com . Em cảm ơn anh rất nhiều ạ!
  Thân!!!

  Reply
 4. Xét Nghiệm ADN

  Bài viết của bác công phu thật ấy, cảm ơn bác đã chia sẻ nhé

  Reply
 5. y hem nie

  Cám ơn bạn đã tạo một bài tut hay, nó rất hữu ich cho trang toanquoc.net của mình. Bạn có thể cho gửi cho mình những biểu tương icon, nguyên liệu không. Email: hemnie@toanquoc.net, thanks.

  Reply
 6. Quốc Chương

  Nhìn đã mắt quá nhưng mà không làm nổi! Tinh tế quá!!! Gửi cho mình thành phẩm file PSD nha ! tks nhiều! 🙂

  Reply
 7. hcandjr

  Icon đã được up ở phần 1 của tut rồi bạn ah.! bạn vào phần 1 của tut down về là được ah

  Reply
 8. Nguyễn linh

  Có một cái pattern bị thiếu mất! Có ai bị giống mình k?

  Reply
 9. nhanvuai

  Bài của bạn hay quá, nhưng mình chậm tiêu quá nên khó hiểu, mong bạn hướng dẫn cho mình về layer (chỉ 1 phần đó thôi).
  cám ơn bạn nhiều.

  Reply
 10. K.Q.A

  A cho e hỏi đường màu trắng nối giữa các pin, flaf, guide……. đó là mình tự vẽ hay icon, vì e k tìm thấy nó trong bộ icon

  Reply
 11. My

  Chào anh, em thấy tut của anh rất hay, rất hữu ích khi mô tả hoặc minh họa trong thiết kế và trang trí. Vì em tự học, tự mò là chính. Anh có thể cho em xin file psd ko? Khi nào em em tập làm mà bí em có thể mang ra đối chiếu lại. Cám ơn anh rất nhiều!

  My

  Reply
  • minh duc

   Mình có Action: Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 1&2. Dùng Photoshop CS6. Bạn nào cần tham khảo, mình gửi cho

   Reply
  • langthangls2003

   Mình có Action: Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 1&2. Dùng Photoshop CS6. Bạn nào cần tham khảo mình gửi cho.

   Reply
 12. hyuk

  cho e hỏi dùng phần mềm gì để tạo vậy mọi người

  Reply
 13. minh duc

  Mình có Action: Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 1&2 – photoshop CS6. Bạn nào có nhu cầu tham khảo, cho mình Gmail, mình gửi cho.

  Reply
 14. langthangls2003

  Mình có Action: Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 1&2. Dùng Photoshop CS6. Bạn nào cần tham khảo mình gửi cho.

  Reply
 15. H

  Phần 1 bình thường nhưng phần 2 mình k load được ảnh tut là sao ạ ==

  Reply
 16. HIẾU

  SAO EM KHÔNG LÀM RA 3 TẦNG ĐC VẬY ADMIN ? MONG ĐC CHỈ

  Reply

Bình luận của bạn

Điền tên và email của bạn để có thể gửi trả lời