Đây là một số trang web nước ngoài cung cấp rất nhiều bài viết hay về Photoshop, các bạn có thể xem và tham khảo thêm cách làm đồ họa và phong cách của nước ngoài rất chuyên nghiệp. Đây cũng là dịp để các bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình thông qua việt đọc tutorial nước ngoài đấy 😀


Photoshop Tutorials

 1. www.psdtuts.com/ (some nice photoshop tutorials)
 2. www.luxa.org/ (Photoshop tuts)
 3. www.psdfan.com/ (PS tuts)
 4. www.pshero.com/ (Photoshop tuts)
 5. www.abduzeedo.com/tutorials (PS tuts)
 6. www.mickm.com/tutorials (PS tuts)
 7. www.3dtotal.com/ps100/pstut100.html (100 Photoshop tutorials for creating beautiful art)
 8. www.vimeo.com/psdtuts (Photoshop tutorial channel on Vimeo)
 9. www.tutorial9.net/ (Photoshop / Illustrator / photography tutorials)
 10. www.designvitality.com/blog/2007/09/photoshop-text-effect-tutorial/ (51 text effects tutorials for PS)
 11. www.photojojo.com/content/tutorials/best-movie-effect-photo-tutorials-photoshop/ (11 movie effects tutorials for Photoshop )
 12. www.carloscabrera.com.ar/tutorials/ (Photoshop painting tutorials from carlos cabrer )
 13. www.photojojo.com/content/tips/photoshop-tips-video/ (Deke McClelland’s 101 Photoshop Tips in 5 Minutes)
 14. www.smashingmagazine.com/2008/09/25/38-photoshop-tutorials-on-rain-showers-and-water-drops/(Photoshop tutorials on rain drops and other water effects)
 15. www.noupe.com/photoshop/60-most-wanted-photoshop-tutorials-brushes-psds-and-resources.html (60 most wanted PSD tuts, textures , brushes and more)
 16. www.opensourcehunter.com/2008/10/13/the-best-44-photoshop-text-effects-tutorials-on-the-web/ (44 PS text effects tuts)
 17. www.10steps.sg/photoshop/33-digital-painting-tutorials/ (30 digital painting tutorial)
 18. www.t3traintheteacher.net/curric/cs3/photoshop/index.php (PS .pdf tutorial with project files)
 19. www.arbent.net/blog/30-tutorials-that-will-teach-you-photoshop (links to various PS tuts)
 20. www.opensourcehunter.com/2008/10/13/the-best-44-photoshop-text-effects-tutorials-on-the-web/ (44 PS text effects)
 21. www.youtube.com/watch?v=vEyZJRdIDxM (Photoshop Digital Painting Tutorial – Realistic Eyes)
 22. http://www.good-tutorials.com/tutorials/photoshop (Tổng hợp)

Thông tin tác giả

Administrator

Tôi là Phạm Hữu Dư, tôi đang cố gắng xây dựng một cộng đồng thiết kế bổ ích nhất cho toàn thể người Việt Nam đam mê nghề thiết kế đồ họa. Ngoài ra tôi còn rất yêu nhà vườn, nếu ai có cùng đam mê nhà vườn thì hãy ghé thăm kênh Youtube của tôi ở địa chỉ: Youtube.com/phddesigner

Bình luận của bạn

Điền tên và email của bạn để có thể gửi trả lời