Đây là một số trang web nước ngoài cung cấp rất nhiều bài viết hay về Photoshop, các bạn có thể xem và tham khảo thêm cách làm đồ họa và phong cách của nước ngoài rất chuyên nghiệp. Đây cũng là dịp để các bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình thông qua việt đọc tutorial nước ngoài đấy 😀


Photoshop Tutorials

 1. www.psdtuts.com/ (some nice photoshop tutorials)
 2. www.luxa.org/ (Photoshop tuts)
 3. www.psdfan.com/ (PS tuts)
 4. www.pshero.com/ (Photoshop tuts)
 5. www.abduzeedo.com/tutorials (PS tuts)
 6. www.mickm.com/tutorials (PS tuts)
 7. www.3dtotal.com/ps100/pstut100.html (100 Photoshop tutorials for creating beautiful art)
 8. www.vimeo.com/psdtuts (Photoshop tutorial channel on Vimeo)
 9. www.tutorial9.net/ (Photoshop / Illustrator / photography tutorials)
 10. www.designvitality.com/blog/2007/09/photoshop-text-effect-tutorial/ (51 text effects tutorials for PS)
 11. www.photojojo.com/content/tutorials/best-movie-effect-photo-tutorials-photoshop/ (11 movie effects tutorials for Photoshop )
 12. www.carloscabrera.com.ar/tutorials/ (Photoshop painting tutorials from carlos cabrer )
 13. www.photojojo.com/content/tips/photoshop-tips-video/ (Deke McClelland’s 101 Photoshop Tips in 5 Minutes)
 14. www.smashingmagazine.com/2008/09/25/38-photoshop-tutorials-on-rain-showers-and-water-drops/(Photoshop tutorials on rain drops and other water effects)
 15. www.noupe.com/photoshop/60-most-wanted-photoshop-tutorials-brushes-psds-and-resources.html (60 most wanted PSD tuts, textures , brushes and more)
 16. www.opensourcehunter.com/2008/10/13/the-best-44-photoshop-text-effects-tutorials-on-the-web/ (44 PS text effects tuts)
 17. www.10steps.sg/photoshop/33-digital-painting-tutorials/ (30 digital painting tutorial)
 18. www.t3traintheteacher.net/curric/cs3/photoshop/index.php (PS .pdf tutorial with project files)
 19. www.arbent.net/blog/30-tutorials-that-will-teach-you-photoshop (links to various PS tuts)
 20. www.opensourcehunter.com/2008/10/13/the-best-44-photoshop-text-effects-tutorials-on-the-web/ (44 PS text effects)
 21. www.youtube.com/watch?v=vEyZJRdIDxM (Photoshop Digital Painting Tutorial – Realistic Eyes)
 22. http://www.good-tutorials.com/tutorials/photoshop (Tổng hợp)

Thông tin tác giả

Administrator
Google+

Xin chào các bạn, các bạn có thể gọi tôi là Dư. Tôi là 8x đời cuối mang trong người rất nhiều khát vọng và mục đích. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM nhưng hiện tại tôi lại đang quản lý website VietDesigner.net - là một cộng đồng dành cho người Việt trẻ yêu thiết kế!!!

Bình luận của bạn

Điền tên và email của bạn để có thể gửi trả lời