brand identity design book

Brand Identity Design Book

Brand Identity Design, quyển sách được sáng tác và thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà quản lý thương hiệu và các bạn đang làm...